Äimäraution Siirtolapuutarhayhdistys ry:n yleiset ohjeet
  
Alueella noudatetaan vuokrasopimuksen määräyksiä.

Oleskeluaika

1. Varsinainen puutarhakausi alkaa 1.5. ja päättyy 30.9. Alueen portit pidetään auki tänä aikana. Alueella voi oleskella ja yöpyä myös muina aikoina. Puutarhamökki ei saa kuitenkaan olla vakinainen asuinpaikka. Isäntä avaa pyynnöstä portin varsinaisen puutarhakauden ulkopuolella.
   
Alivuokraus
1.  Vuokralaisella ei ole oikeutta alivuokrata tai muutoinkaan luovuttaa vuokrauksen kohdetta tai osaa siitä kolmannelle osapuolelle ellei vuokranantaja ole antanut tähän kirjallista suostumusta.
   
Palstat ja ojat
  
1. Jäsen on velvollinen pitämään palstansa siistinä. Nurmikko on pidettävä lyhyenä.
  
2. Palstaa ympäröivä pensasaita leikataan heinäkuun puoleen väliin mennessä. Pensasaidat eivät saa kohtuuttomasti varjostaa naapurin tonttia ja niiden korkeudesta tulee keskustella naapurien kanssa.
  
3.  Palstaa ympäröivät ojat tulee pitää avoinna. Jokainen huolehtii tontin ja tien välisen ojan kunnosta. Muut ojat puolitetaan ja jokainen sopii naapurin kanssa kumman ojan puoliskon kukin hoitaa.
  
4. Mökkiä korkeampia puita tai pensaita ei saa olla tontilla lukuun ottamatta joitakin harvinaisuuksia. Niistä sovitaan hallituksen kanssa.
   
5. Tienurmikko tontin edessä tulee ajaa omalta puoleltaan.
   
6. Maatuvat jätteet kompostoidaan pääsääntöisesti omalla tontilla. Ruokajätettä ei saa laittaa avokompostiin.
    
7. Kompostoivan wc:n jäte on kompostoitava omalla palstalla tai kuljetettava pois alueelta. Kompostoinnissa noudatetaan Oulun ympäristöviraston ohjetta.
 
8. Risut viedään niitä varten varatuille paikoille. Sinne vietyjen pensaiden juuret tulee puhdistaa mullasta.

Yhdistyksen vuosikokous on hyväksynyt nämä määräykset 18.4.2009