Äimäraution Siirtolapuutarhayhdistys ry: n ohjeet valituksen tekemiseen

Vuokralaisten väliset riitaisuudet ratkaisee vuokrasopimuksen mukaan yhdistyksen hallitus.

Mikäli haluat tehdä valituksen toisesta yhdistyksen jäsenestä tai hänen toimistaan, ota huomioon seuraavaa:

1. Ennen valituksen tekoa varmista yhdistyksen säännöistä ja muista määräyksistä, että valituksesi on aiheellinen.
   
2. Häiritsevä käyttäytyminen tai muu valitukseen oikeuttava toiminta on oltava toistuvaa, jotta valitus olisi perusteltu.
  
3. Valitus tehdään aina kirjallisena hallitukselle ja valituksen tekijä allekirjoittaa valituksensa.
   
4. Valituksessa on mainittava seuraavat seikat: milloin tapahtui, missä tapahtui (tontin numero) ja mitä tapahtui ja ketä henkilöä valitus koskee.
   
5. Valituksen tekijän on tarpeen vaatiessa kyettävä todistamaan sanansa.
  
6. Nimettömiä valituksia ei oteta käsittelyyn.
  
7. Hallitus kuulee ennen päätöksentekoa molempia osapuolia.
  
8. Valituksen tekijälle ja valituksen kohteelle annetaan hallituksen päätös asiasta kirjallisena.
   
9. Aiheeton valitus voidaan katsoa häirinnäksi, jos niitä tehdään useampia ja ne kohdistuvat yhteen tonttiin tai yhdistyksen yhteen jäseneen.
   
10. Kenelläkään yhdistyksen jäsenellä ei ole oikeutta henkilökohtaisesti mennä moittimaan tai ojentamaan toista yhdistyksen jäsentä.
    

Yhdistyksen hallitus on hyväksynyt tämän ohjeen 13.1.2009