Äimäraution Siirtolapuutarhayhdistys ry:n ohjeet vuosi- ja syyskokouksen sekä ylimääräisen kokouksen pitämiseen  

Hallitus huolehtii, että
  
1. kokouksessa käytettävä jäsenluettelo on ajan tasalla. Luettelosta on ilmettävä äänioikeutetun nimi ja se käyttääkö hän yhtä kokonaista ääntä vai sen osia.
2. äänestyksessä käytettävät liput ovat valmiina.
   
Kokouksen alku
  
1. Kokoukseen tulija kirjoittaa nimensä ja mökin numeron osallistujalistaan.
2. Kokousvirkailija antaa jäsenelle äänestysliput.
   
Äänestys
  
1. Henkilövaali suoritetaan aina lippuäänestyksenä.
2.

        Äänioikeus jakautuu samaa palstaa vuokraavien lukumäärän mukaan seuraavasti:
1 vuokraaja - 1 ääni, 2 vuokraajaa - kullakin ½ ääntä, 3 vuokraajaa - kullakin 1/3 ääntä siten, että yhtä palstaa kohden on käytettävissä yhteensä yksi ääni. Kukin käyttää äänivaltaansa riippumattomasti eli samaa palstaa vuokraavat eivät voi käyttää ilman valtakirjaa kuin omaa osuuttaan yhdestä äänestä.

3. Äänioikeuden voi luovuttaa valtakirjalla toiselle varsinaiselle jäsenelle tai perhejäsenelle, mutta yksi jäsen ei voi käyttää enempää kuin yhtä valtakirjalla saatua ääntä.
4. Jokainen tuo äänestyslippunsa puheenjohtajan pöydällä olevaan ääntenkeräyslaatikkoon. Ennen lipun luovuttamista henkilö ilmoittaa palstan numeron ja nimensä. Kokousvirkailija tarkistaa jäsenlistasta äänikelpoisuuden ja sen, onko jäsenellä yksi ääni vai osia yhdestä äänestä. Mikäli jäsenellä on käytössään äänen osa, se merkitään äänestyslipun toiselle puolelle (esim. ½ ).
5. Valtakirjaa käyttävä esittää valtakirjan äänestyslippua luovuttaessaan.
   
Ääntenlasku
  
1. Ääntenlasku suoritetaan puheenjohtajan pöydällä, puheenjohtajan ja sihteerin valvonnassa.
2. Ääntenlaskijat jakavat liput ensin äänestyksen vaihtoehtojen mukaan omiksi pinoikseen. Sen jälkeen lasketaan pinon äänimäärä siten, että kokonaiset äänet lasketaan yhteen ja sen jälkeen lasketaan yhteen äänten osat. Nämä summat yhdistetään ja näin saadaan ehdotukselle äänestyksessä annetuttu äänimäärä.
3.

       Laskukaava äänten osille:
x ·6/12 + y·4/12 + z· 3/12  ( x= 1/2 äänten lkm  y= 1/3 äänten lukumäärä 
z=1/4 äänten lkm )
Esimerkki:
34 kpl kokonaista ääntä, 3 kpl ½ ääntä, 1 kpl 1/3 ääntä ja 2 kpl ¼ ääntä
x=3 y=1 z=2
3·6/12 + 1·4/12 + 2·3/12 = 28/ 12 = 2 ja 1/3, joten kokonaisäänimäärä on 36 ja 1/3 ääntä

 

Yhdistyksen hallitus on hyväksynyt tämän ohjeen 13.1.2009