SYYSTERVEHDYS HALLITUKSELTA

Kiitokset syyskokoukseen 22.9.12 sekä ylimääräiseen kokoukseen 27.10.12 osallistuneille jäsenillemme aktiivisuudesta.

Sääntömääräisessä syyskokouksessa puheenjohtajaa yhdistyksellemme ei löytynyt ja erovuoroiset hallituksen jäsenet jäivät tästä syystä myös valitsematta. Puheenjohtaja Sirpa Niskanen jätti eroilmoituksen kokouksessa puheenjohtajan luottamustehtävästään 31.12.12 alkaen.

Syyskokouksessa päätettiin, että autoilua mökkiteillä rajoitetaan siten, että vain huolto-ajo on sallittu ja että pysäköinti on sallittu ainoastaan sille varatuilla P-paikoilla eli mökkialueen pohjoispuolella raviradan viereisellä ja eteläpuolella merenpuoleisella parkkipaikalla. Mökkiteillä pysäköiminen on jatkossa kielletty.

Päätettiin perustaa hallituksen alaisuudessa toimiva korjaus- ja rakennustoimikunta, johon nimettiin Pia Krogius, Jussi Mattila ja Ensio Kauppila. Hallitukselle myönnettiin lupa täydentää toimikuntaa myöhemmin.

Työvelvoitteen tuntimäärä korotettiin 10 tuntiin/kesä. Eli ensi kesänä talkootyötä on tehtävä 10 tuntia/palsta tai jos asian haluaa hoitaa rahalla, maksu on 10 tuntia x 10 € eli 100 €.
Ensi vuoden talkootöistä tullaan laatimaan lista, josta jäsenet voivat varata itselleen sopivia talkootöitä. Lista laitetaan kotisivuille sekä lähetetään keväällä vuosikokouskutsun mukana jäsenille.  Toukokuussa järjestetään perinteiset kevätsiivoustalkoot, jolloin talkootyötä on myös tarjolla.

Hallitus kutsui koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen kerhotalollemme 27.10.2012.

Kokouksessa valittiin ensi vuoden puheenjohtajaksi Kimmo Suortamo. Hallituksen jäseniksi valittiin Eero Mäki, Marjatta Pakonen, Risto Ojala sekä hallituksesta eronneen Teija Kangasharjun tilalle vuodeksi Hannu Korhonen. Varajäseniksi tulivat valituksi Kristiina Mäki, Virpi Huittinen ja Jussi Mattila. Hallituksessa jatkavat Satu Mäki ja Tuulikki Mäki.

Leppoisaa loppuvuotta kaikille!

Hallitus