KEVÄTKIRJE 2014

Arvoisat Äimäraution siirtolapuutarhayhdistyksen jäsenet!

Eivät ole vuodet veljiä keskenään sanoo vanha kansa ja se on kyllä huomattu nytkin: vuosi sitten tähän aikaa värjöteltiin hankien keskellä paukkupakkasissa, tänä vuonna ollaan jo istuttamassa ensimmäisiä kasveja maahan. Viime vuonna talvi oli kylmä mutta kevät ja alkukesä suorastaan helteinen, toivottavasti lämmin talvi ei tarkoita tällä kertaa kylmää kevättä… Vaan eiköhän se kesä sieltä kuitenkin joskus tule!

Sääntömääräinen kevätkokous on yksi varmimmista kevään merkeistä. Tänä vuonna jatkamme Äimäraution alueen rakennusprojektien suunnittelua: päätettävänä on sekä parkkipaikan loppuun vieminen sekä uudisrakennuksen suunnittelun aloittaminen. Tervetuloa mukaan kuulemaan suunnitelmista ja vaikuttamaan yhdistyksen tulevaisuuteen!

Yhdistyksemme tärkein tiedotuskanava kevät- ja syyskirjeiden ohella ovat internet-sivumme. Kotisivuiltamme osoitteessa www.siirtolapuutarha-aimarautio.net löytyy muun muassa ilmoitustaulu, keskustelupalsta, jäsentiedotteet, kartta alueesta sekä hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden yhteystiedot. Sivuilta löytyvät myös yhdistyksen säännöt sekä paljon muuta tärkeää tietoa, mm. valmis kauppakirjamalli mökkikauppoja varten. Erityisesti nettisivujen tapahtumakalenteria kannattaa seurata aktiivisesti, sillä sinne päivittyvät kaikki tapahtumat pitkin kesää. Tapahtumista tiedotetaan myös aktiivisesti yhdistyksen Facebook-sivulla, jonka linkki löytyy kotisivulta. Kannattaa tykätä!

Yhdistyksellämme on edessä isoja projekteja, joten kannattaa osallistua kokouksiin ja olla muutenkin aktiivinen. Kun kaikki tuovat ideansa ja toiveensa esille saadaan juuri sellaista toimintaa kuin halutaankin. Yhdessä tekemällä opitaan myös tuntemaan toisiamme ja sitä kautta voidaan tehdä Äimäraution siirtolapuutarhasta vielä entistäkin viihtyisämpi yhteisö.

Tulevia rakennusprojekteja

Kesän tärkein projekti on uuden parkkipaikan tekeminen valmiiksi. Syksyllä alue raivattiin ja kuntta kerättiin mökkien puoleiselle reunalle näkö- ja valoesteeksi. Koska kunttakasa oli työn edetessä syntynyt idea eikä vastaa alkuperäistä suunnitelmaa, kevätkokouksessa tullaan käsittelemään kaksi ehdotusta alueen loppukäsittelyn vaihtoehdoksi:

A) Kaksipuoleinen parkkipaikka: Kunttakasa muotoillaan ja maisemoidaan n. yhden metrin korkuiseksi näkösuojaksi parkkipaikan ja mökkien väliin ja loppuosa alueesta tehdään sorapintaiseksi parkkipaikaksi.

B) Yksipuolinen parkkipaikka: Kunttakasa levitetään mökkien puoleiselle osaa parkkipaikkaa ja vain merenpuoleinen reuna tehdään parkkipaikaksi. Parkkipaikan ja mökkien väliin istutetaan näkösuojaksi kuusiaita.

Uudisrakennuksen suunnittelun käynnistäminen on toinen suuri kevätkokouksessa päätettävä asia. Perusteena projektille on erityisesti uusien saunatilojen tarve, sillä nykyinen sauna alkaa olla elinkaarensa päässä. Siirtolapuutarhan kehittäminen ja sen palveluiden parantaminen on myös sijoitus koko alueen tulevaisuuteen ja se vaikuttaa myös mökkien arvoon ja kiinnostavuuteen nostavasti.

Ajatuksena on rakentaa uudisrakennus ja ennallistaa kerhotalo. Kevätkokouksessa on tarkoitus päättää suunnittelun ja koko projektin aloituksesta. Vielä ei olla siis sitoutumassa varsinaiseen rakentamiseen vaan päättämässä ainoastaan siitä, että projekti ylipäätään käynnistetään ja suunnittelu voidaan aloittaa.

Hallitus on pyytänyt suunnittelusta tarjouksen yhdistyksemme jäseneltä, arkkitehti Pia Krogiukselta, jota hallitus esittää uudisrakennuksen suunnittelijaksi. Tarjous sisältää koko suunnitteluketjun hankesuunnitelmasta lupien hankintaan ja valvontaan, yhteensä 250 h työtä, ja on arvoltaan yhteensä n. 14 250 €.

Tarkoituksena on tehdä talvilämmin tila, jossa on sauna- ja pesuhuoneosasto, takka-/kokoushuonetilaa sekä wc-, pesukone- ja vesipistetiloja. Rakennuksen tärkeimpiä ominaisuuksia on vuoden ympäri avoinna oleva vesipiste. Talosta tehdään ns. nollaenergiatalo, jonka lämmönlähteenä on joko maalämpö, aurinkoenergia tai jokin muu ekologinen vaihtoehto.

Vanha kerhotalo on tarkoitus ennallistaa eli vuosien varrella rakennetut lisäosat poistetaan. Ennallistamiseen pyritään saamaan avustuksia kulttuuriperinnön suojeluun tarkoitetuista rahastoista.

Kerhotalon osien, etenkään saunan, purkaminen ei voi alkaa ennen kuin uudisrakennus ja sen saunat ovat käytössä. Tästä syystä on tärkeää saada uudisrakennuksen suunnittelu hyvään vauhtiin mahdollisimman pian. Hallituksen esittämä alustava aikataulu projektille on seuraava:

Kevätkokous (huhtikuu 2014): Suunnittelupäätös

Juhannukseen asti (kesäkuu 2014): Jäsenten ideoita, ajatuksia ja toiveita rakennuksen tilaohjelmasta (aloitelaatikko, sähköposti, Facebook)

Ylimääräinen kokous (elokuu 2014): Jäsenten ehdotusten pohjalta tehdyt toteutusvaihtoehdot ja alustava kustannusrakenne, suunnitelmien hionta ja muutosehdotukset

Syyskokous (syyskuu 2014): Lopullinen ehdotus: Rakennuspäätös " rakennus- ja poikkeuslupien anominen " tarjoukset " rahoitusten hakeminen

Kevätkokous (huhtikuu 2015): Rakennushankkeen tarkennetun budjetin ja käytännön toteutussuunnitelman hyväksyminen

Kesä 2015 - syksy 2016: Rakentaminen

Ylimääräinen kokous elokuussa järjestetään, jotta kesän aikana tehdyt suunnitelmat saadaan tarkistettua ja syyskokouksessa voidaan tehdä päätös lopullisesta toteutusvaihtoehdosta. Näin jää talvi aikaa hakea tarvittavia lupia ja rahoituksia. Lainarahoituksen tarve ei ole todennäköisesti kovin suuri, koska yhdistyksen rakennusrahasto on karttunut kohtuullisen hyvin viime vuosina.

Uudisrakennuksen kustannuksia on mahdoton sanoa ennen kuin tiedetään rakennuksen koko, sijainti, materiaalit ja toteutustapa. Karkea perusarvio rakennuskustannuksista yleisellä tasolla on 1000 € / m2, joten rahallisesti liikutaan koko projektin suhteen jossain 50 000 - 100 000 € välillä.

Hallitus esittää kevätkokoukselle siis seuraavaa:

o käynnistetään uudisrakennuksen suunnittelu o käynnistetään kerhotalon entistämisen suunnittelu
o käynnistetään edellä mainittuihin liittyen alueen kokonaissuunnittelu
o hyväksytään suunnittelijaksi arkkitehti Pia Krogius esitetyn tarjouksen mukaan
o hyväksytään edellä mainittu aikataulu projektin eri vaiheiden päätösten tekemiseksi ja niiden toteuttamiseksi

Parkkipaikan ja uudisrakennuksen rakentamisen ja kerhotalon ennallistamisen jälkeen seuraavaksi isoksi projektiksi on suunniteltu alueen viemäröintiä. Tätä ryhdytään pohtimaan kuitenkin vasta kun muut projektit on saatu valmiiksi.

Tulevan kesän muita asioita

Tulevalle kesälle tullaan palkkaamaan jälleen kaksi puutarhatyöntekijää palkkatuella: Jorma Manninen ja Hannu Alavesa tulevat olemaan yhdistyksen palkkalistoilla toukokuun alusta lokakuun loppuun. Lisäksi aikaisemmilta vuosilta tuttu Veijo Hildén on töissä Äimärautiolla toukokuun alusta juhannukseen joka arkipäivä ja juhannuksen jälkeen 2-3 päivää viikossa. Kesätyöntekijät hoitavat pääasiassa yleisiä alueita isäntien alaisuudessa, mutta heiltä voi ostaa edellisvuosien tapaan myös omien palstojen hoitotöitä. Työvälinekorvaus palvelusta on 15 € / tunti / työntekijä.

Kerhotalon kesäkahvilaan ollaan palkkaamassa Marjo Bergström kesäemännäksi palkkatuella. Kesäemäntä pyörittää kesäkahvilaa ja kehittää sen toimintaa kesän aikana. Hän tulee vastaamaan myös keittiöringin talkoovuoroista ja muusta keittiön toiminnasta. Seuraile ilmoitustaulua aukioloajoista ja muusta toiminnasta!

Lasten kesäkerho tullaan järjestämään jälleen ensi kesänä kaupungin kesätyösetelien turvin. Kerhossa pelataan, leikitään, askarrellaan ja siellä voi tutustua alueen muihin lapsiin. Kerho kestää kaksi viikkoa, se on maksuton ja avoin kaikille alueen vakituisille ja vieraileville lapsille. Kerhon ajankohta on juhannuksen tietämillä, toiveita voi esittää hallitukselle.

Tenniskentällä on nykyisin myös sulkapallonpeluumahdollisuus, verkkotarvikkeet ovat kentän laidalla sijaitsevassa laatikossa.

Saunat lämpiävät ensi kesänä jälleen keskiviikkoisin ja lauantaisin toukokuun alusta syyskuun loppuun. Saunavuorot jakaantuvat seuraavasti: miesten sauna klo 18.00-19.30 ja naisten sauna klo 19.30-21.00. Tämän jälkeen on vielä saunan lämmittäjän saunavuoro. Saunamaksu on 1,50 euroa henkilöltä (yli 12-vuotiaat), suihkumaksu 20 senttiä. Saunaa voi varata myös muina päivinä maksua vastaan. Saunanpesuohjeet ovat pukuhuoneen seinällä.

Yhdistyksen työvelvoitteen eli talkootöiden tarkoituksena on paitsi vähentää ulkopuolisen työn tarvetta, myös saada aikaiseksi yhteistä toimintaa. Talkoo- ja työvelvoitteen verokäytännöstä on tullut epävarmaa tietoa, jota selvitetään parhaillaan. Toistaiseksi pitäydytään kuitenkin vanhassa systeemissä kunnes jotakin uutta tietoa asiasta ilmenee.

Työvelvoite on vuonna 2014 yhteensä 10 tuntia. Talkootunneiksi hyväksytään yhteisiin alueisiin kohdistuva työnteko, siivous, keittiötyöt, saunan lämmitys, myyjäiset ym. Talkoot voi suorittaa myös maksamalla työvelvoitemaksun rahana eli 10 h x 10 € = 100 €. Isännille ilmoitetaan tehdyt talkootunnit ja he merkitsevät ne ylös.

Talkootunteja on mahdollisuus suorittaa myös tämän kirjeen mukana olevan talkoolistan mukaisesti. Näitä töitä voi varata isänniltä jo kevätkokouksen yhteydessä. Talkootunnit voi suorittaa myös muuna isännän kanssa sovittuna aikana tai ehdottaa itselleen mieleisiä töitä.

Hiekkaa, soraa ja kivituhkaa tulee edellisvuosien tapaan olemaan myynnissä uudella huoltopihalla merenpuoleisten halkovajojen luona. Multaa ei enää osteta ulkopuolelta, sillä omasta yhteisestä kompostikasastamme saa erinomaista multaa aivan ilmaiseksi.

Lauantaina 17.5. pidetään perinteiset kevättalkoot. Otetaan alue talviteloilta ja laitetaan se porukalla kesäkuntoon! Tarjolla hernesoppaa ja talkookahvit.

Lauantaina 24.5. vietetään siivous- ja kierrätyspäivää. Kerhotalon eteen voi tulla myymään omia tarpeettomaksi käyneitä tavaroitaan. Paikalla on myös kierrätys- ja jätelava, jolle voi tuoda itselle tarpeettomia tavaroita ja jolta voi poimia mukaansa itselle tarpeellista. Klo 12-14 paikalla on myös Oulun jätehuollon vaarallisten jätteiden keräysauto, johon voi tuoda ongelmajätteitä paitsi mökiltä, myös kotoa.

Kesän aikana järjestetään neljä kesäkurssia kerhotalolla. Toukokuussa ja elokuussa luennoitsijoina ovat Kempeleen puutarhaoppilaitoksen opettajat, kesä- ja heinäkuussa luomupuutarhuri Tanja Ijäs Vihertiipertti Oy:stä Haukiputaalta. Kurssit ovat ilmaisia ja avoimia kaikille ja ne pidetään torstai-iltoina klo 18 alkaen; tarkemmat päivämäärät tulevat ilmoitustaululle!

Avoimet ovet pidetään sunnuntaina 20.7. Viime kesänä suosio oli jälleen huikea ja esimerkiksi jäsenten pihoilta lahjoituksena saadut taimet myytiin taimitorilla loppuun. Kahvilassakin riitti vilskettä koko päivän ja kirpputoripöydillä asiakkaita. Esittelypihojakin kaivataan aina, ilmoittautukaa mukaan!

Yleisiä asioita

Tässä kirjeessä on mukana kaksi erillistä laskua: yhdistyksen jäsenmaksu (eräpäivä 30.4.2014) sekä palstakohtainen maavuokra (eräpäivä 30.6.2014). Lisätkää itse jäsenmaksuun perhejäsenmaksu tarvittaessa ja työvelvoitemaksu, mikäli maksatte sen rahana ja laskekaa loppusumma yhteen. Maksakaa laskut erikseen viimeistään eräpäivänä ja muistakaa käyttää aina laskussa olevaa viitenumeroa.

Jos kirjeessä ei ole kyseisiä laskuja, ottakaa yhteyttä taloudenhoitaja Tuulikki Mäkeen. Hän ottaa myös vastaan käteismaksuja. Käteisellä voi maksaa vain talkoomaksuja ja maa-ainesmaksuja. Isännät tai puheenjohtaja eivät voi ottaa vastaan käteismaksuja. Taloudenhoitaja järjestää maksupäiviä kesällä sekä syyskokouksen yhteydessä.

Muistattehan toimittaa osoitteenmuutosilmoitukset myös yhdistykselle, jotta kirjeet löytävät perille oikeaan osoitteeseen. Osoitteenmuutokset voi tehdä joko oheisella yhteystietolomakkeella tai postin osoitemuutoskortilla osoitteeseen: Tuulikki Mäki, Menninkäisentie 6 A 12, 90550 Oulu. Osoitteenmuutoslomakkeen voi jättää myös yhdistyksen kerhotalolla olevaan postilaatikkoon.

Tavalliseen tapaan hallitus kiertää kaksi kertaa kesässä (ennen juhannusta ja heinäkuun lopulla) tarkastelemassa palstojen tilaa. Paljoa huomautettavaa ei yleensä ole, viime vuonna kiinnitettiin huomiota lähinnä puiden ja pensasaitojen korkeuteen. Kierroksissa onkin kyse myös alueeseen ja jäseniin tutustumisesta. Saa tulla tapaamaan ja juttelemaan!

Hyväksi lopuksi tässä kirjeessä on mukana myös kaksi vain meidän yhdistyksemme jäsenille tarkoitettua etukuponkia. Käyttäkää edut hyväksenne!

Oikein erinomaista kesän odotusta kaikille ja tervetuloa vuosikokoukseen!

Keväisin terveisin Kimmo ja muu hallitus