Puheenjohtajalta 18.1.2012

Hallituksen ensimmäisessä kokouksessa valittiin

Varapuheenjohtajaksi Jussi Mattila

Sihteeriksi Anna-Liisa Kerätär

Isännäksi Jussi Mattila, Eero Mäki ja Jukka Turunen

Emännäksi Teija Kangasharju

Taloudenhoitajaksi Tapio Koivuniemi

Kirjanpitäjäksi Tuulikki Mäki

Lastentoimikunnan vetäjiksi Satu Mäki ja Outi Palokangas

Jäsenrekisterin ylläpitäjäksi Tapio Koivuniemi

Isäntien työmäärää yritämme helpottaa muuttamalla osan töistä jäsenistön tekemäksi talkootyöksi. Näistä töistä ja niistä saatavista talkootuntikorvauksista löydät tietoa Jäsentiedote-sivulta. Isännän työt ovat hyvin sitovia ja työmäärä on melkoinen ja siksi on kohtuullista, että helpotamme tätä työtaakkaa. Kuten kaikki tiedämme, tästä työstä maksettava korvaus on vaatimaton. Isännän tavoitat puhelinnumerosta 044 0898991. Sieltä vastaa aina päivystysvuorossa oleva isäntä.

Hallitus päätti, että käteismaksuja ottaa tästä lähtien vastaan vain taloudenhoitaja Tapio Koivuniemi. Isännille ei siis voi käteismaksuja suorittaa. Käteisellä voi maksaa vain maa-ainesmaksuja, talkoomaksuja ja työkalukorvauksia. Vuokria ja muita maksuja ei voi enää maksaa käteisellä. Taloudenhoitaja järjestää maksumahdollisuuksia pari kertaa kesässä. Niistä ilmoitetaan hyvissä ajoin kerhotalon ilmoitustaululla ja netissä.

Seuraavakin hallituksen päätös koskee taloutta. Taloudenhoitaja valtuutettiin valitsemaan perintätoimisto, joka hoitaa perinnän maksamattomista jäsen- ja maanvuokramaksuista. Perintätoimiston käyttö ei maksa yhdistykselle mitään.

Kaikilla näillä yllämainituilla toimenpiteillä pyrimme helpottamaan ja selkeyttämään toimihenkilöiden työtä. He tekevät pienellä rahallisella korvauksella töitä meidän kaikkien hyväksi ja työtuntien määrä ei ole missään suhteessa saatuun korvaukseen. Meidän kaikkien tulisi miettiä, mitä minä voisin tehdä helpottaakseni luottamus- ja toimihenkilöiden töitä. Valitettavasti ajatus on usein päinvastainen eli pyyntöjä ja vaatimuksia esitetään ajattelematta siitä aiheutuvaa vaivaa ja työtä niille, jotka vapaaehtoisesti hoitavat yhteisiä asioitamme. Näistä asioista kerrotaan vielä tarkemmin jäsenistölle postissa lähetettävässä jäsenkirjeessä, jonka saatte vuosikokouskutsun yhteydessä.

Hallituksen varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa myös tänä vuonna. Virpi Huittinen valittiin ensimmäiseksi varajäseneksi, joka kutsutaan hallituksen kokoukseen, mikäli sitä ei muutoin saada päätösvaltaiseksi.

Patentti- ja Rekisterihallitukseen lähti muutos yhdistyksen nimenkirjoittajista.

Äpy eli Äimäraution petankin ystävät saivat luvan rakentaa petankkikentän yhdistyksen alueelle. Kerho on toiminut jo kaksi vuotta ja osanottajia on tullut koko ajan lisää. Hallitus haluaa tukea tällaista vapaaehtoista harrastustoimintaa. Äpyläiset hoitavat kentän rakentamisen omin voimin.

Iloisin ja luottavaisin mielin aloitimme työskentelyn hallituksessa. Pieniä toimintatapojen muutoksia tulee tänäkin vuonna kuten edellä mainitut asiat. Toivomme, että jäsenistö ymmärtää näiden toimien tarpeellisuuden ja on aktiivinen esimerkiksi talkootöiden varaamisessa. Olemme jo saaneetkin muutamaan työhön talkoolaisen kuten tenniskentän hoitajaksi. Kunniajäsenemme Mikko Heikka otti vastuulleen roskakatoksen hoitamisen. Siinä on meille kaikille esimerkkiä, jota seurata.

Hyvää alkanutta vuotta kaikille!

Terveisin Sirpa